ku gazî kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku tarîkirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin Source: English Wiktionary
ku pêşkêş kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku gez kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku kêm kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku asê kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku pirs kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku tijî kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku jê kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku zindankirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin Source: English Wiktionary
ku paqij kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku amade kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku germ kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku ewrkirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin Source: English Wiktionary
ku tomar kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku vala kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku gêj kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku vekirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin Source: English Wiktionary
ku saz kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku asteng kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku zirav kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku azad kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku birîndar kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku hîn kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku sererast kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku sabote kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku kar kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku hez kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku dilgiran kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku dirêj kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku nizm kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku kurt kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku alîkarî kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku wekhev kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku tarî kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku dubare kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku fêr kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku bilind kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku pîroz kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku bawer kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku bêrî kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku qedexe kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku diyar kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary
ku nerm kirin
― DerivedFrom ⟶
Weight: 1.0
ku kirin (v) Source: English Wiktionary