fr larmoyez (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoieras (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoyasse (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoyé (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoiera (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoyèrent (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoierons (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoierions (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoyasses (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoyassions (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoyassent (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoieront (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoyâtes (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoient (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoierez (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoieriez (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoyaient (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoyât (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoierais (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoyai (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoies (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoierai (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoieraient (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoyiez (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoyassiez (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoyons (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoyions (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoyait (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoie (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoyas (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoyais (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoierait (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoyant (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoyâmes (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary
fr larmoya (v)
― FormOf ⟶
Weight: 1.0
fr larmoyer Source: English Wiktionary