ms mencakupi (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id melindungi (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ms menyalut (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ms menutupi (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ms melapisi (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
es cubrir (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ms menampung (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id mengkover (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
fr couvrir (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id membelongsongi (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ja 被う (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id membayar (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id membukut (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ms membayar (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id menghiasi (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id memakai baju tebal-tebal (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id menjerukun (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ms memeliharakan (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id membahas (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id memalut (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
it montare (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ms menghiasi (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ms menyaluti (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id mencakup (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id menempuh (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id memelihara (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ms menudung (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ja 育種+する (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id mengembangbiakan (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id melingkupi (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id menudung (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ja 覆う (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id menutupi (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id menyalut (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id menggelimangi (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
es criar (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ja 掛ける (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id berkembang biak (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ms berkembang biak (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ja 張る (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ja 網羅+する (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
fi siittää (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
fi astua (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ms membahas (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ms meliputi (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ja 架ける (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ja 掩う (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id menyaluti (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ms mencakup (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ms melindungi (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ms menempuh (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id menggelimuni (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
en cover (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id memeliharakan (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
th ผสมพันธุ์ (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id mencakupi (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ja 育てる (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ms memakai baju tebal-tebal (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id beternak (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ms memelihara (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id menampung (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
ms menudungi (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id menudungi (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id melapisi (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id melapiki (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet
id meliputi (v, animal_husbandry)
― Synonym ⟶
Weight: 2.0
en breed (v, animal_husbandry) Source: Open Multilingual WordNet